Styrelsen 2018

Syftet med föreningen är att jobba mer lokalt med aktuella frågor, vidareutbildning och andra för branschens aktuella frågor. I föreningen pågår det olika aktiviteter, vi bevakar den språkliga delen av vår bransch, det är viktigt att vi kan få tillgång till information på vårt modersmål för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga. Vi ordnar vidareutbildningar, produktinformationer, resor, studiebesök ofta i samarbete med andra instanser. utbildning är en viktig del av vår verksamhet, det kommer ständigt in nya förändringar i vår vardag, nya produkter kan kräva andra förutsättningar men också nya lagar, myndighetskrav eller krav från försäkringsbolag bidrar till förändringar. Förutom utbildningar har vi andra aktiviteter representerade i föreningen.  
 

Styrelsen består av

Ordförande: Stefan Björklund / VVS Kylcenter

Sekreterare: verksamhetsledare Sussi Karlsson 

Kassör: Stefan Mattsson / Ålands ömsesidiga försäkringsbolag

 

 

Medlem: Dick Klingberg / Klingbergs plåtslageri

Medlem: Örjan Eriksson / Bygga AB

 

Medlem: hedersmedlem Tore Eriksson / vvs eriksson

Medlem: Kent Tapio / HP kyla och värme

Medlem: Jimmy Pero / Bomanson & co AB

Medlem: Kent Klingberg / Klingbergs elektriska

Medlem: Örjan Eriksson / Bygg Ab

Medlem: Tony Andersson / Alltech

Medlem: Kristoffer

Verksamhetsledare: sussi karlsson