BESÖK EN FLISVÄRMEANLÄGGNING

Vi planerar ett besök på en flisvärmeanläggning på ca 200kW.

Interserade anmäller sig till info@emil.ax

märk anmälan med flisvärme.

detta blir en endagsresa för själkostnadspris, detta är ingen festarresa på ditvägen och under besöket.

Stefan Björklund

BESÖK AV EN PASSIV TENNISHALL OCH VILLA

Intreserad att komma med på en resa till växsjö för ett besök till en passiv tennisarena, smart elbelysning har dom också.

Vi får också visning av ett runt passivt hus, detta har ett atrium på taket.

Vi får Simone som Guide.

Detta blir en själkostnadsresa med en övernattning. Märk intresse med passiv på info@emil.ax.

de bifogade länkar.

https://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/Sodra-Climate-Arena/

https://circuitus.se/

https://igpassivhus.se/kontakt-ny/

Intresserade anmäler sig till info@emil.ax med märke passivhus.

detta blir en självkostnadsresa utan festande.

Stefan Björklund