Företagskamp/gemenskap i höst och vinter 2016/2017

EMIL kommer att annordna en kurs i elsäkerhet vid arbete.

Nästa kurs blir i augusti med bindande anmälan.

citat Landskapsregeringen.
 
Som du nämner nedan kommer ni, om jag förstått det rätt, att anordna via Gusse (Karl-Gustav Sten) en kurs i SFS 6002, elarbetssäkerhet.  Denna standard beskriver de standarder och arbetsmetoder som skall tillämpas vid arbeten inom el-branschen.
 
Handels och industriministeriets beslut 1194/1999 definierar följande: Med driftarbete avses driftsåtgärder på elanläggningar, med dem jämförbara reparations- och underhållsarbeten samt besiktningsåtgärder som inriktas på elanläggningen.
Förutom då elektrikerna som utför elarbeten kan även andra personer utföra driftsårgärder på en elanläggning. Dessa skall utföras enligt gällande standarder och anvisningar. Följande standarder motsvarar de väsentliga säkerhetskrav som ställs i handels- och industriministeriets beslut (1194/1999) gällande säkerheten vid elarbeten:
 
SFS 6002 (2015) Säkerhet vid elarbeten
 
Således genom denna kurs ges skolning och information till personer som utför elarbeten som driftsåtgärd. (Elektrikerna förutsätts att ha denna kurs ikraft, arbetsgivarens ansvar.)
 
Generellt kan man säga att även VVS montörerna skulle ha nytta av att ha denna utbildning, då de ofta arbetar i närheten av elarbeten på byggen osv.
 
Observera dock att SFS 6002 kursen ger inte någon form av elbehörighet och rätt att utföra elentreprenörsarbeten.

denna kurs är enligt EN 50110 och SFS 6002. 

 
länk: https://www.tukes.fi/tiedostot/sahko_ja_hissit/diplomityo_kinnunen_2013.pdf
 

 

Säkervatten föreläsning.

EMIL kommer i sammarbete med säkervatten ha en information om nya regler framöver. Styrelsen ska ha ett möte med helmersson från säkervatten hur vi lägger upp detta. vi kommer med information och utskick så fort detta är klart.säkervatten är nu i BBR som vi följer i vår nya bygglag.