Styrelsen

Ordförande: Magnus Kalvik

Kassör: Stefan Björklund

Sekreterare: Stefan Mattsson

Dick Klingberg

Kenneth Gröndahl

Lennart Hellman

Örjan Eriksson

Thomas Blomberg