Om föreningen

Efter en tid som underavdelning i föreningen VSF så beslöt man att ställa sig på egna ben och Energi och miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f. startade 1998. anledningen till att vi ställde oss på egna ben var främst att vi ville verka effektivare för vårt närområde som har andra förutsättningar än vad våra branschkollegier har på den svenska och den finska sidan om ön. 
Tore Erikson drog denna förening som ordförande i 25 år och är nu hedersmedlem i föreningen. Tore driver i dag VVS Eriksson. Föreningen har haft uppgångar och nedgångar under alla dessa år. föreningen har i dag ca 100 medlemmar. Medlemmsansökningarna ökar för varje månad. Föreningen har medlemmar från myndigheter, försäkringsbolag samt olika branscher.
 Emil är inte endast en förening för vvs branschen, vi ordnar kurser och utbildning i alla branscher,