Ulf Hagström har avgått ur styrelsen

20.11.2015 14:02

Uffe har avgått ur styrelsen. hans tid räcker inte till efter byte av tjänst.