ENERGI REGLER FÖR HUS MED BYGGNADSLOV EFTER 1/1-2016

Energideklaration av byggnader. information kopierad med tillstånd från besiktningshuset.ax

En landskapslag om energideklaration av byggnader (Åfs 2014 31) stiftades 2014. Syftet med lagen är att föra in EG-direktivet om byggnaders energiprestanda i åländsk lagstiftning och därmed främja en effektivare energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. I samband med försäljning av ett hus krävs att husets energiprestanda framgår tydligt redan vid annonseringen.

En energideklaration visar hur mycket energi en byggnad förbrukar under ett år och anger en klass som ger dig möjlighet att jämföra med andra byggnader. I princip ska alla byggnader ha en energideklaration. Den är giltig i tio år och sedan ska den förnyas.

Det finns många fördelar med att göra en energideklaration även långt innan huset säljs. Som husägare får du reda på hur energieffektivt ditt hus är i jämförelse med andra hus med samma förutsättningar. Du har möjlighet att göra de åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även dina energikostnader. Och den dagen du vill sälja ditt hus, kommer en låg energiprestanda att var ett bra säljargument. Nyproducerade småhus ska energideklareras senast 2 år efter att huset har tagits i bruk.